Selasa, 6 Januari 2009

BANK SOALAN

PILIH SOALAON MENGIKUT TAHUN

http://www.ziddu.com/download/3115388/scy6trial2.doc.html

http://www.ziddu.com/download/3115389/scy53.doc.html

http://www.ziddu.com/download/3115390/scy2.doc.html

http://www.ziddu.com/download/3115391/scy6trial.doc.html

http://www.ziddu.com/download/3115392/scy5.doc.html

RPT SAINS

KLIK PADA LINK UNTUK DOWNLOAD

1. RPT SC YEAR 1
http://www.ziddu.com/download/3115340/YEARLYPLANSCIENCEYEAR1.doc.html

2. RPT SC YEAR 2
http://www.ziddu.com/download/3115339/YEARLYPLANSCIENCEYEAR2.doc.html

3. RPT SC YEAR 3
http://www.ziddu.com/download/3115342/YEARLYPLANSCIENCEYEAR3.doc.html

4. RPT SC YEAR 4
http://www.ziddu.com/download/3115341/YEARLYPLANSCIENCEYEAR4.doc.html

5. RPT SC YEAR 5
http://www.ziddu.com/download/3115338/YEARLYPLANSCIENCEYEAR5.doc.html

6. RPT SC YEAR 6
http://www.ziddu.com/download/3115370/SCIENCEYEARLYPLANYEAR6.doc.html

huraian sukatan sains

KLIK PADA LINK DI BAWAH UNTUK DOWNLOAD

1. Huraian sukatan pelajaran sains tahun 6
http://www.ziddu.com/download/3115257/sc_yr6_eng.pdf.html

2. Huraian sukatan pelajaran sains tahun 5
http://www.ziddu.com/download/3115307/sc_yr5_eng.pdf.html

3. Huraian sukatan pelajaran sains tahun 4
http://www.ziddu.com/download/3115309/sc_yr4_eng.pdf.html

4. Huraian sukatan pelajaran sains tahun 3
http://www.ziddu.com/download/3115305/hsp_sc_y3.pdf.html

5. Huraian sukatan pelajaran sains tahun 2
http://www.ziddu.com/download/3115306/hsp_sc_y2.pdf.html

6. Huraian sukatan pelajaran sains tahun 1
http://www.ziddu.com/download/3115308/hsp_sc_y1.pdf.html